top of page

Valokuvauksen yleiset ehdot

Alla esitetyt yleiset ehdot ovat voimassa kaikissa kuvauspalveluissani, ellei asiakkaan kanssa ole toisin sovittu.

 

 

1. Palvelun sisältö ja hinnoittelu


Kaupan kohteena oleva palvelu koostuu valokuvaukseen, kuvankäsittelyyn ja mediatuotantoon liittyvästä työstä, joka sovitaan asiakkaan kanssa tarjouspyynnön perusteella. Ilmoitetut hinnat ovat lopullisia ja sisältävät arvonlisäveron (24%).

 

 

2. Toimeksianto


Tilauksen sisällöstä ja hinnoittelusta sovitaan asiakkaan kanssa etukäteen. Molemmin puolin sitova toimeksianto muodostuu, kun asiakas ilmoittaa hyväksyvänsä valokuvaajan suullisesti tai kirjallisesti esittämän tarjouksen. Suullisesti tehdystä tilauksesta lähetetään kirjallinen tilausvahvistus.

 

Muutokset ja peruutukset

Valokuvaaja ja asiakas voivat yhteisellä sopimuksella tehdä tilaukseen muutoksia, kuten pidentää kuvaukseen varattavaa aikaa tai siirtää kuvauksen toiseen ajankohtaan. Muutoksista aiheutuva työmäärän lisääntyminen tai vähentyminen päivitetään aiemmin hyväksyttyyn tarjoukseen sopimuksen mukaisesti.

Mikäli kuvaustapahtuma osoittautuu ennalta-arvaamattoman ja ylivoimaisen esteen johdosta mahdottomaksi suorittaa, on sekä kuvaajalla että asiakkaalla oikeus peruuttaa toimeksianto joutumatta korvausvastuuseen. Ylivoimaisesta esteestä tulee ilmoittaa välittömästi. Muista mahdollisista peruutuksista veloitetaan sopimuksen mukainen peruutusmaksu.

 

 

3. Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet


Kaikki tekijänoikeudet työssä syntyvään aineistoon säilyvät valokuvaajalla. Hän saa käyttää kuvia portfoliossaan sekä valokuvaukseen liittyvässä markkinoinnissa, ellei asiakas erikseen toivo, ettei näin toimita. Valokuvaaja sitoutuu kunnioittamaan asiakkaan yksityisyyttä ja käyttämään tilannekohtaista harkintaa kuvien esillepanossa.

Asiakas saa ostamiinsa kuvatuotteisiin vapaat käyttöoikeudet henkilökohtaiseen käyttöön. Henkilökohtainen käyttö tarkoittaa esimerkiksi kuvien esillepanoa kotona, säilyttämistä omissa arkistoissa, julkaisua sosiaalisessa mediassa, kuvien jakamista sukulaisille, sekä kuvien teettämistä paperikuviksi kuvapalvelussa.

Kaupallinen käyttö ilman erillistä sopimusta on kielletty. Kaupalliseksi käytöksi luetaan kaikki yritysten markkinointi niin painetussa kuin digitaalisessa mediassa, mukaan lukien lehtikäyttö.

 

 

4. Valokuvien tyyli, kattavuus ja mahdollinen tuhoutuminen


Asiakas on nähnyt valokuvaajan aiempia töitä, mutta hyväksyy sen, että kuvaustyyli voi muuttua ajan myötä tai olosuhteiden takia. Valokuvaaja ei takaa, että kuvat ovat tyyliltään samanlaisia kuin aiemmat kuvat. Valokuvaaja päättää kuvien taiteellisen tyylin vallitsevien olosuhteiden mukaan oman harkintansa mukaisesti. Asiakas ei voi hylätä työtä eikä kieltäytyä maksusta taiteellisiin valintoihin, kuten tyyliin, sommitteluun tai valaistukseen liittyvillä syillä.

Toimitettavien kuvien valinta on valokuvaajan harkinnassa, ellei toisin sovita.

Valokuvaaja on velvollinen huolehtimaan kuvien huolellisesta varmuuskopioinnista. Varmuuskopiointivelvollisuus päättyy 6 kuukautta kuvaustapahtuman jälkeen.

 

 

5. Kuvien toimittaminen asiakkaalle


Kaikki valitut kuvat toimitetaan asiakkaalle digitaalisesati JPEG-tiedostomuodossa (resoluutio 240 PPI, sRGB väriprofiili), joista voi myös teetättää laadukkaita printtikuvia.

Digitaaliset kuvat toimitetaan viimeistään neljän (4) viikon kuluessa kuvausten päättymisestä. Asiakas saa valokuvaajalta linkin josta asiakas voi käydä lataamassa kuvat talteen itselleen. 

 

 

6. Maksuehdot


Tilaukset veloitetaan asiakkaalta laskulla. Lasku toimitetaan samassa sähköpostissa kuvalinkin kanssa tai erikseen sovittaessa paperiversiona postitse. Asiakkaan käyttöoikeus kuviin syntyy, kun lasku on kokonaan maksettu.

tausta.jpg
bottom of page